Home / Xác nhận email thành công

Xác nhận email thành công

Xin chúc mừng!

Bạn đã xác nhận email thành công.

Ngoài email, bạn có thể follow chương trình đại sứ Fado thông qua Fanpage và đăng ký Publisher tại Fado để nhận thông báo ngay lập tức khi có tin mới nhất từ chương trình đại sứ Fado nhé, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nhấn vào đây để quay trở lại trang chủ.

Bản tin đại sứ Fado

Hãy đăng kí để nhận tin mới nhất về chương trình đại sứ Fado qua email.

Đăng kí thành công. Vui lòng check email để xác nhận!